امروز با اطمینان کامل از فروم خداحافظی کردم فقط زمانی برمی‌گردم که فکر کنم برگشتم لازمه
به اندازه‌ی کافی حرص خوردم
به اندازه‌ی کافی مردم بی اخلاق دیدم
هر زمان که قدرت تغییر دادن داشته باشم برمی‌گردم الان به خودم می‌پردازم
خداحافظ تا حداقل 11 ماه دیگه :)