بسم الله الرحمن الرحیم

می رم که اولین پست رو داشته باشم :)

 در نوشتن قلم قوی ندارم اما بنظرم ثبت خاطرات چیز ارزشمندی هست و امید دارم که به مرور بتونم بهتر بنویسم چون به نظرم خوب صحبت کردن وخوب نوشتن یه هنره

دیگه واسه پست اول بسه پست های طولانی بعدا :))