این متن خیلی جالبه 
گاهی وقت‌ها به آدم‌هایی که دوستشون داشتم زیاد صحبت می‌کردم در صورتی که اونا منو دوست نداشتند و موجب ناراحتیشون بودم حکایت من هست و خیلی از اطرافیان
سعی می‌کنم کمتر صحبت کنم ، یا اصلا صحبت نکنم یا همه‌ی صحبت‌هام اینجا بنویسم
دیگه هم نمی‌خوام تا دیدم هر غریبه‌ایی خار تو پاش رفت آب دستمه بزارم زمین خار از تو پاش در بیارم که یه دفعه تا دردش گرفت با پاش بزنه تو چشم ، کار من مثل حساسیت بیجا می‌مونه