این روزها نه دلم رو دس خوندن می‌ره نه می‌تونم شاد باشم
تنهای تنها
هیچی دیگه می‌خوام برم یه گوشه کز کنم با کسی هم حرف نزنم :(