نمی‌دونم چرا بعضی از ماها تا زور بالا سرمون نباشه تا احساس خطر نکنیم واسه هدفمون نمی‌جنگیم
حتما باید زور باشه؟ :-؟
الان واسه کنکور ماه اول رو خیلی ریلکس ماه دوم که احساس خطر کردم یه تکونی به خودم دادم 
الان که داره خدارو شکر وضعیت خوب می‌شه باز دارم تنبل می‌شم
الان همه شب باید با خودم تکرار کنم

رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود
                                                                   رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود

شاعر بیتو پیدا نکردم اگه کسی می‌دونست با دادن آدرس معتبر بگه ممنون می‌شم