سلام

امروز رفتیم دریا 

شنا که تموم شد نشسته بودیم هندونه خوردن که بعدش برگردیم خونه

همون موقع دیدم یه سری پسر با موتور اومدند و کلمات ناشایست بلند بلند گفتن 

یه خانوم اونجا بود گفت خجالت بکشین اینجا خانواده هست

بعدش بحث بالا گرفت ( چند ساله دعوا نکردم اما خودم آماده کردم که اگه بحث بیشتر جدی شد برم کمک خانومه)

خیلی سریع اتفاق افتاد ؛ خانومه رفت سمت ماشینش یه چماق بزرگ در اورد و رجز خونی اون پسرا هم رفتند :))

دمش گرم به این می‌گن زن که خیلی قشنگ خودش رو پای خودش وایستاد و از خودش دفاع کرد :)