آقا قبل از اینکه مسئول جای دولتی بشه اس‌ام‌اس‌های جک مانندی واسه شب قدر و ماه رمضان می‌داد حالا که مدیر و مسئول شده اس‌ام‌اس‌‌های عرفانی :))
تف به ریا :|