این روزهاخبر‌های خوب و بد پشت سر هم می شنوم نمی دونم باید به خاطر خبرهای بد ناراحت باشم یا به خاطر خبرهای خوب خوش حال
از یک طر می بینم دوستم ارشد مستقیم قبول شده و از طرف دیگه رتبه ی خودم به شدت پایین کشیده ، برای او واقعا خوش حالم و برای زمین خوردن خودم ناراحت
این خبرهای خوب و بد حتی تو دنیای غیر درسی هم نفوذ کرده از یک طرف می بینم آهنگساز محبوبم James Horner فوت کرده و از طرف دیگه فیلم های محبوبم در حال ساخت کلا 
الان فازم مشخص نیست :|
تنها کاری که می تونم انجام بدم
تبریک به دوستام
قرآن خوندن برای James Horner
ناراحتی و تو لاک رفتن واسه شکست خودم
درس خوندن واسه بیشتر زمین نخوردند